Pávai István honlapja

doktori disszertációk és egyetemi szakdolgozatok bírálata


2018

 

Feraru Cristian: A moldvai csángó tánczene hangszerei

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Fúvós tanszak

Védés: 2018. június 5.


2017

 

Endrődiné Pásku Veronika: Zerkula János hangszeres és énekes előadásmódja

c. egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék, Etnomuzikológia szakirány

Védés: Budapest, 2017. június 9.

 

Bencze Mátyás: Hegedülési technikák három marossárpataki prímás tükrében

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2017. június 9.

 

Blumenschein Alinka: A Nagy-Homoród menti táncok kíséretének jellegzetességei az abásfalvi zenészek játéka alapján

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2017. június 9.


2015

 

Pop, Liviu: Digitizarea, organizarea şi păstrarea informației digitale pe termen lung

a Fondurilor documentare ale Institutului “Arhiva de Folclor a Academiei Române”

(A Kolozsvári Folklór Archívum dokumentumainak digitalizálása, katalogizálása és digitális adatként való hosszútávú megőrzése)

című PhD doktori disszertációjának opponálása

Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Európai Stúdiumok Fakultása, Európai Paradigma Doktori Iskola

Védés: Kolozsvár, 2015. április 1.

 

Kerékfy Márton: A kelet-európai népzene hatása Ligeti György műveire

c. PhD doktori disszertációjának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

Védés: Budapest, 2015. október 8..

 

2014

 

Csernók Klára: A másodprímások játékmódjai a magyar népzenében

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2014. júnus 6.

 

Fekete Márton: Fekete Antal „Puma” gyűjtései

című szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2014. júnus 6.


2013

 

Gombai Tamás: A vastaghúros csárdás

című egyetemi szakdolgozatának opponálása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2013. júnus 7.

 

Vizeli Balázs: Két magyarbecei prímás játékának összehasonlító elemzése

című egyetemi szakdolgozatának opponálása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2013. júnus 7.

 

Berta Alexandra: Felsőtárkányi lakodalom

című egyetemi szakdolgozatának opponálása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Pengetős tanszak

Védés: Budapest, 2013. júnus 5.

 

Mohácsy Albert István: Három kalotaszegi bőgős egyéniség játékmódjának összehasonlító elemzése és tanításmódszertana

című egyetemi szakdolgozatának opponálása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2013. júnus 5.

 

Horváth Attila: Három moldvai magyar falu vonós tánczenéje Mandache Aurel játékának tükrében

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2013. január 28.


2012

 

Agócs Gergely:  A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája

című PhD doktori disszertációjának opponálása

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program

Védés: Budapest, 2012. február 21.

 

Bobár Zoltán: Brácsatipusok használata a Sajó mentén

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2012. június 5-7.

 

Nyitrai Tamás: Szászcsávás hangszeres magyar tánczenéje, Jámbor István játéka alapján

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2012. június 5-7.

 

Turi András: Dúros harmonizálás két Kapus-vidéki bandánál

A magyarlónai Farkas János és a gyalui Nonika Béla brácsajátékának bemutatása, elemzése

című egyetemi szakdolgozatának opponálása

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak

Védés: Budapest, 2012. június 5-7.


2011

 

Brauer Benke József Népi hangszereink történeti-néprajzi vizsgálata
című PhD doktori értekezésének opponálása

Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program

Védés: Budapest, 2011. október 27.


2008

 

Könczei Csongor A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról
című PhD doktori disszertációjának opponálása
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Néprajztudományi Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program

Védés: Budapest, 2008. január 31.