Pávai István honlapja

önálló kötetek, szerkesztés (kötet, CD-ROM, DVD-ROM, internet)


2018

 

Pávai István – Sófalvi Emese (szerkesztette)

Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V.

Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018

A DVD-ROM mellékleten: 514 hangzó példa, 4 videófelvétel

 


2016

 

Pávai István

A Sóvidék népzenéje The Folk Music of Sóvidék

Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016

A DVD-ROM-on: 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel (fonográftól a digitális technikáig), 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip (némafilmtől a digitális technikáig), 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal, sokszempontú polihierarchikus, multimédiás adatbázis.

Megrendelés – TartalomContent

 

 

Pávai István (válogatta, szerkesztette és az ismertetőt írta)
Felcsík, Felső-Maros mente, Mezőség és a Maros-Kükülő vidék táncai és zenéje

Mozdulatokba vésett gyökerek. DVD kollekció (1-18)

Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2016

18 db DVD, 60 oldal ismertető, 24 fotó, 4 térkép
Kereskedelmi forgalomban nem kapható.

 

 


2015

 

Pávai István

Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében
The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth

Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015

216 odal, 216 hangzó dallamváltozat, 73 faksziimile dokumentumoldal, 6 térkép, 37 fotó.

Megrendelés

 


2014

 

Pávai István – Zakariás Erzsébet (redactat de – szerkesztette – edited by)

Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Jagamas János népzenei gyűjteménye
a Román Akadémia Folklór Archívumában
The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy

Editat de – Kiadja – Published by Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca –

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest – Hagyományok Háza, Budapest, 2014

(96 oldal, 7236 dallamváltozat, 3038 hangklip, 9512 kéziratoldal, 16 fotó)

Kereskedelmi forgalomban nem kapható.

 

Pávai István
A cimbalom a Felső-Maros vidéki népzenében Csurkulya József játéka nyomán

DVD-ROM, 88 oldal pdf, 29 videoklip (120 perc), 22 fotó

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014

Kereskedelmi forgalomban nem kapható.


2013
 

Pávai István

Az erdélyi magyar népi tánczene

2. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, Budapest, 2013 (485 oldal) - ISBN:978-963-7363-70-2

1. kiadást lásd 2012-nél.

Megrendelés - Tartalom - Recenziók - Könyvbemutók

 

Seres András – Szabó Csaba

Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988

A hasonmás kiadást szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Pávai István

A DVD-ROM hangzó melléklet anyagát válogatta: Németh László

Hagyományok Háza, Budapest, 2013 (16+577 oldal)

Megrendelés - Könyvbemutató

 


2012

Pávai István

Az erdélyi magyar népi tánczene

1. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012 (485 oldal), 2013 (485 oldal) - ISBN:978-963-7363-70-2

2. kiadást lásd 2013-nál.

Megrendelés - Tartalom - Recenziók - Könyvbemutók


2011

Pávai István (szerk.)

A folklorista Vikár Béla. Egy kiállítás képei és dokumentumai

Hagyományok Háza, Budapest, 2011 (104 oldal)

Megrendelés - Tartalom


2010

Tötszegi Tekla – Pávai István

Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932

Muzicã, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932

Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932

Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. (152 oldal)

Megrendelés - Hivatkozások


2009

Pávai István (szerk.)

Lajtha László, a zenefolklorista. Egy kiállítás képei és dokumentumai

Hagyományok Háza, Budapest, 2009 (96 oldal)

Megrendelés - Tartalom

Pávai István – Richter Pál (szerk.)

Magyar népdaltípusok példatára

Informatikai fejlesztés: Zagyva Natália. MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívuma, Budapest, 2009


2008

Pávai István (szerk.)

A népzenekutató Kodály Zoltán. Egy kiállítás képei és dokumentumai

Hagyományok Háza, Budapest, 2008 (104 oldal)

Megrendelés - Tartalom - Sajtóvisszhang - Hivatkozások

Pávai István (szerk.)

Bartók Béla, a népzenekutató. Egy kiállítás képei és dokumentumai

Hagyományok Háza, Budapest, 2008 (96 oldal)

Megrendelés - Tartalom - Sajtóvisszhang - Hivatkozások


2007

Pávai István – Vikárius László (szerk.)

Bartók Béla élete levelei tükrében

MTA Zenetudományi Intézet - Hagyományok Háza, Budapest, 2007

Megrendelés - Hivatkozások - Impresszum

 


2006

 

Pávai István

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben

Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. (236 oldal) [Változatlan 2. kiadás]

Megrendelhető itt. A budapesti 1. kiadás megrendelhetőségét és egyéb adatokat lásd az alábbi tételnél.

 

Pávai István – Richter Pál (szerk.)

A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa (új verzió)

Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006

Recenzió

 

Kárpáti, János (ed.)

Vikárius László (co-ed.)

Pávai, István (assistant ed.)

Mehenna Mahfoufi (consultant)

Bartók and Arab Folk Music

Hungarian National Commission for UNESCO

European Folklore Institute

Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences

Budapest, 2006

Hivatkozások

 

 


2005

 

Pávai István

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben

Budapest, Hagyományok Háza, 2005. (236 oldal) [1. kiadás]
Tartalom - Fülszöveg - Képek - Könyvbemutató - Recenziók - Hivatkozások

Megrendelhető itt - Megvásárolható: Mester Porta bolt hétköznap 10-18 óráig

Budapest, Corvin tér 7. Tel.: +36-1-2023859.

 


2004

 

 Pávai István – Richter Pál (szerk.)

A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa

Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2004

Újabb verziót lásd a 2006. évnél.

 


2001

 

Pávai István

Barozda 1976-2001
Csíkszereda, Alutus, 2001. (137 oldal)

Tartalom - HivatkozásokBarozda-honlap

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.)

Magyar népzenei archívum

KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001

(multimédiás adatbázis, 1831 hangzó példa, 2292 kotta, 228 fotó)

A Régi magyar népdaltípusok CD-ROM lemez interneten publikált változata.

2008-tól a KFKI megszüntette a site hostolását. addig a http://www.nepzene.kfki.com/ oldalon volt elérhető.

Recenzió - Hivatkozások

 


2000

 

Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.)

A magyar népi tánczene. Tanulmányok
Budapest, Planétás Kiadó, 2000. (409 oldal)
Megrendelhető - Tartalom - Előszó - Hivatkozások

 

 

Pávai István (szerk.)

Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban

Internetes multimédiás adatbázis (400 hangklip)

Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000

2000-től 2010-ig a www.fono.hu honlapon hostolva. Azóta a http://uo.hagyomanyokhaza.hu/ oldalon található.

 

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.)

Régi magyar népdaltípusok

CD-ROM multimédiás adatbázissal

(2292 dallamtípus-kotta, 1831 archív népzene hangfelvétel, 228 archív fotó)

KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999

Recenzió - PrezentációSajtóvisszhang

 


1999

 

A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye

Szerkesztette Pávai István

A gyűjtemény első honlapjának szövege

Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. Hostolása 2001-től megszűnt.


1998

Pávai István

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
Budapest,  Planétás, 1998. (430 oldal). Tartalmábanan azonos első kiadását lásd 1993-nál.
Tartalom - Hivatkozások - Megrendelhető itt vagy itt

 

 

Pávai István (szerk.)
Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje
Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette: Pávai István
Budapest, Néprajzi Múzeum, 1998. (191 oldal)
Megrendelés - Tartalom - CD-melléklet - Hivatkozások

  


1993

Pávai István

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993. (430 oldal). Tartalmában azonos második kiadását lásd 1998-nál.

Tartalom - Hivatkozások - Megrendelhető itt vagy itt