Pávai István honlapja

az alábbi művek lektorálása


2017

 

Kompár-Rőmer Judit: A magyarpalatkai zenészek társadalmi kapcsolatrendszerének változása a 20. században

Ethnographia. CXXVIII. 2017/4. 289–709.

 

Árendás Péter (szerk.): A vajolai zenekar

Audio-CD. Hagyományok Háza, Budapest, 2017

 

Agócs Gergely (szerk.): Zoboralji népzene

Audio-CD. Hagyományok Háza, Budapest, 2017


2015

 

Mohay Tamás (szerk.): Belépő. Egyetemi dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Intézetéből

ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, 2015


2014

 

Brauer-Benke József: A népi hangszerek története és tipológiája
MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2014


2009

 

Moldvai táncok – Klézse, Somoska. A kárpátmedence táncos öröksége IV.

DVD-ROM. Szerk.: Tálas Ágnes Judit. Budapest, Hagyományok Háza, 2009.


Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv

3. átdolgozott, CD-ROM melléklettel bővített kiadás. Budapest, Hagyományok Háza, 2009.


2006

 

Sebő Ferenc: Vikár Béla népzenei gyűjteménye

Budapest, Hagyományok Háza – Néprajzi Múzeum, 2006. (271 oldal)

 

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg
Szerkesztette és a dallamokat lejegyezte Sebő  Ferenc

A CD-mellékletet szerkesztette Pávai István
Budapest, Helikon Kiadó, 2001. (288 oldal)

Síppal, dobbal, didzseriduval. Népek hangszerei a Néprajzi Múzeumból

Szerkesztette Pálóczy Krisztina. Néprajzi Múzeum, NM 0003 audio-CD, Budapest, 2006

 


2005

 

Lázár Katalin: Népi játékok
Budapest, Planétás, 2005. (234 oldal)

 

Henics Tamás: Juhmérés Visában. Szent György napi örökségünk
Measuring sheep's milk in Visa. A Saint George's day custom in Transylvania
Budapest, Etnofon Népzenei Kiadó, 2005. (83 oldal)

 

Lipták Dániel: Muzică instrumentală cordofonă de joc la românii din Aletea [Az eleki románok vonós tánczenéje]

Izvorul. Revistă de et. nografie şi folclor. Giula, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2005. 14–31.


2003

 

Szilágyi Dániel: "Akik mindig a más kedvéért muzsikáltak". Egy foglalkozás társadalomnéprajzi vizsgálata
In: Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? Öndefiníció az új évezred küszöbén. Tanulmánykötet
A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája. Domaszék, 2001. szeptember 2730.
Budapest, Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, 2003. (27 oldal)


2001

 

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg
Szerkesztette és sajtó alá rendezte Sebő  Ferenc

A CD-mellékletet szerkesztette Pávai István
Budapest, Magyar Könyvklub, 2001. (286 oldal)

 

Folk Music from Transylvania. Erdőszombattelke (Sîmboieni)
Edited by Szánthó Zoltán. Budapest, Thermal Comfort Kft. 5BZATHC4 jelzetű audio CD-lemez


1997

 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok – ünnepi szokások
Budapest, Planétás, 1997. (298 oldal)

 

Lázár Katalin: Népi játékok
Budapest, Planétás, 1997. (234 oldal)

 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv
Budapest, Planétás, 1997. (430 oldal)


1996

 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek
Budapest, OKKER Oktatási Iroda, 1996. (112 oldal)


1994

 

Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet
Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1994. (287 oldal)


1978

 

Miklóssy V. Vilmos: "Mikor az virginat csinalo valek..." (Kájoni János hangszerkészítõ munkássága)

Muzsika, 1978. február