Pávai István honlapja

A magyar népi tánczene. Tanulmányok
Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István
Budapest, Planétás Kiadó, 2000. (409 oldal)

Előszó - Hivatkozások - Megrendelhető itt


Tartalom

  • Halmos István: Előszó

A tánckísérő zene

Tájak, műfajok, előadók

  • Kiss Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje
  • Kiss Lajos: Népi verbunkdallamainkról
  • Halmos István: Útban az önálló hangszeres formához
  • Virágvölgyi Márta: Halmágyi Mihály gyimesközéploki prímás hegedűjátéka
  • Vavrinecz András: Egy Felső-Maros menti prímás – Horváth Elek

Kölcsönhatások

  • Sárosi Bálint: Egy "többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben
  • Pávai István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében

Gyűjtés és módszer

  • Kiss Lajos: A tánczenegyűjtés problémáiról
  • Bokor Imre: Kérdőívek hangszeres népzenei monográ készítéséhez

English summary