Pávai István honlapja

Magyar népzenei archívum

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.)

KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001

(multimédiás adatbázis, 1831 hangzó példa, 2292 kotta, 228 fotó)

A Régi magyar népdaltípusok CD-ROM lemez interneten publikált változata.

2008-tól a KFKI megszüntette a site hostolását. addig a http://www.nepzene.kfki.com oldalon volt elérhető.

Hivatkozások


Recenzió


Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
2008. (55. évfolyam), 1. szám

Kőrös Kata - Somogyi Tamás - Takács Dániel

Adattármustra. Zene

A sorozat egyes számaiban független szakértők értékelik a magyar nyelvű internet könyvtári szempontból fontos tartalomszolgáltatásait megadott szempontok szerint; ez alkalommal a magyar zenével kapcsolatos információforrásokat. A bírálatok a használók számára fontos kezelőfelülettel, keresőrendszerrel, tartalommal és metaadatokkal foglalkoznak. Az értékelések egyrészt segítséget nyújtanak a rendszerek minél eredményesebb használatához, másrészt felhívják a fejlesztők és karbantartók figyelmét a szolgáltatás hiányosságaira, a jövőbeli minőségi javítások érdekében.

Magyar Népzenei Archívum

Honlap: http://www.nepzene.kfki.com
Értékelés dátuma: 2007. október 29.
Értékelő: Kőrös Kata

Általános értékelés

     A Magyar Népzenei Archívum a 2001-ben megjelent Régi magyar népdaltípusok multimédiás CD-ROM internetre átdolgozott változata. A CD-ROM pontos adatai nem szerepelnek az oldalon. Az adatbázis a KFKI Számítástechnikai csoport fejlesztése, a bevezető szöveget követő egyik csatoló az ő oldalukra mutat. Nem egyértelmű, hogy a csoport mely tagja felelős a fejlesztésért, a CD-ROM kiadási adatai szerint a KFKI ISYS Informatikai Kft., de a csoport oldalán erről nem kapunk információt.

     Az archívumban a CD adatai szerint az elmúlt száz év népzenegyűjtéséből 1831 hangzó példa, 2292 kotta és 228 fotó áll rendelkezésünkre, sok hasznos keresési szempont szerint rendszerezve.

     Az adatbázis különlegessége, hogy a fejlesztők definiáltak egy olyan kottaleíró nyelvet (Visual Notation Format), amely kották tömör ábrázolását teszi lehetővé internetes környezetben. Ennek segítségével kirajzolhatók és szerkeszthetők a kottaképek. Lehetővé vált a dallamok keresése és összehasonlítása azáltal, hogy a program születésekor - a világon egyedülálló módon -, idővetemítéses módszer segítségével kiszámítható lett az eltérő hosszúságú, és különböző ritmusú dallamsorok rokonsági foka. A jól felépített, szakmailag jelentős adatbázis gazdag anyaga a keresési és összehasonlítási funkciók sokszínűségével egyaránt alkalmas arra, hogy zenekedvelő érdeklődők, énektanárok, zenészek ismeretterjesztő adattárául szolgáljon, vagy komoly tudományos kutatások alapja legyen.

     Az adatbázis jövőbeli fejlesztésére vonatkozó adatokat nem találtam, karbantartásáról nem tájékoztatnak. A látogató úgy érezheti, az oldal nem fejlődik tovább, pedig az ilyen nagyszerű program mindenképpen bővítést kíván.

     A tesztelés tapasztalatai alapján a következő területeket lenne érdemes fejleszteni:

 • A honlap akadálymentesítése. Tartalmánál fogva az oldal hasznos lehetne vakok és gyengén látók számára is, de a keresés nem működik egy egyszerűbb felolvasóprogrammal (pl. Hírmondó), a hangfájlokhoz így nem lehet hozzáférni. Lista vagy katalógus készítése elérhetővé tenné az egyes tételeket.
 • Idegen nyelvű tájékoztató szöveg és keresőfelület kialakítása. Egy nemzetközi nyelven írt használati útmutató, és a projektet bemutató szöveg hozzáférhetővé tenné a programot a magyar népzene külföldi kutatói számára.
 • További szempontok bevonása a leírásba: finomítaná a keresést, ha a példaanyagok nyelvjárását pontosabban meghatároznák, vagy kereshető lenne az adott népdalhoz köthető népszokás (jelenleg csak egyes műfajmegjelölések utalnak erre).
 • Hasznos lenne a böngészési lehetőség. A dallamtípusok nevei összekötve a variánsok kezdősorából készült listával felhasználóbarátabbá tenné a rendszert.
 • Ha kereshetők lennének a kapcsolódó fényképek, az eddig csak illusztrációként szereplő anyagok információforrássá válnának. Ehhez a képek strukturáltabb leírására van szükség.
 • Lehetőséget kellene teremteni a felhasználói visszajelzésre. Interaktívabbá tehető az oldal, ha fórumok köré szerveződhetnének a népdalkedvelők, saját képekkel színesíthetnék a gyűjteményt. Ha egyes rekordokhoz megjegyzéseket fűzhetnének (pl. a népdalok mellett "Én így ismerem:" típusú rovat), újabb változatokkal bővülhetne a tartalom.
 • A különleges dallamhasonlító fejlesztést akár térítés ellenében más adatbázisok, felhasználók számára elérhetővé téve mind nagyobb körben kutathatók lennének a hasonlósági vonások. Ki lehetne mutatni a könnyűzenében megjelenő népzenei motívumokat, vagy külföldi divatos dallamok és hazai szerzemények egymásba épülését. A szoftver közzététele, továbbfejlesztése, bővítése további funkciókkal a kottaleíró nyelv szélesebb körű felhasználását tenné lehetővé.
 • A hazai népzenei adatszolgáltatók közös keresőfelületének kidolgozása, szabványosított adatok összegyűjtése hatalmas, de nagyszerű feladat lenne. Mindenesetre törekedni kell az együttműködésre, és megteremteni a lehetőséget a népzenei rekordok cseréjéhez.

     Az adatbázis továbbfejlesztésével, a honlap funkcióinak bővítésével a Magyar Népzenei Archívum a SZTAKI nagysikerű keresői közé emelkedhetne; a tartalom bővítésével, a felhasználók bevonásával és más hasonló témájú tartalomszolgáltatók együttműködésével az oldal a magyar népzenei, és népi hagyományőrzésének egyik központi, közösségi oldalává válhatna.

Részletes értékelés

Felület, használhatóság, segítség

 • A kevés grafikus elemmel díszített, ízléses nyitóoldalon rövid bemutatkozó szöveg olvasható. Innen juthatunk a részletes tájékoztatóhoz, a fejlesztők oldalához, vagy a kereséshez.
 • A részletes tájékoztatóban hosszabban olvashatunk a népzenegyűjtés múltjáról és az archiválás történetéről. Itt írnak az adatbázis céljairól, bár az eredeti CD-ROM-ról nem kapunk bővebb információt, címe is csak a használati útmutatóban olvasható.
 • A Szerzők menüpont az adatbázis impresszuma; a főszerkesztő és néhány munkatársa elérhetőségét találjuk itt. Hogy kihez fordulhatunk kérdéseinkkel, arra nem derül fény, csak a tipográfiai megkülönböztetés sejteti, hogy a szoftvert az internetes verzióhoz átdolgozó Pataki Balázs az illetékes.
 • A program használatához részletes súgót készítettek. Az egyes keresési feltételek leírása világos, átlagos felhasználó számára érthető, bár a form kifejezés helyett szerencsésebb lenne az űrlap, a plugin helyett a beépített eszköz használata.
 • Hasznos lenne azonban egy, a népdalok stílusát részletesen leíró magyarázat, ami a népzenében kevésbé jártas látogató segítségére lehet. (Mit jelent a "kisambitusú", vagy a "pszalmodizáló" kifejezés.)
 • Nem ártana, ha a Súgót keresési példákkal egészítenék ki, így egyszerűbb lenne átlátni a sokféle keresési mód és kombinálható funkció működését.
 • Az egyes keresési űrlapoknál külön Súgó gomb mutat a használati útmutató megfelelő pontjaira. A szövegen belüli tájékozódást megkönnyíti a horgonyok használata.
 • Nehéz az egyes űrlapok között mozogni. Nincs lehetőségünk a keresés előtt választani közülük, és csak a második felületről tudunk mindkét űrlaphoz jutni. A navigációt megkönnyítené egy állandó fejléc, ahonnan űrlapot választhatunk.
 • Az alkalmazások teljes megjelenítéséhez sajnos csak az Internet Explorer 5.x verziója használható. Sem karakteres, sem más típusú (Firefox) böngészővel nem kereshetők a tartalmak. Szerencsére a nyitóoldalról lehetőségünk van megfelelő böngésző letöltésére.
 • Az akadálymentes használat útjába áll, hogy a keresőmezőkben, találatokban a betűméret nem változtatható.
 • A tájékoztató szövegek és a keresőfelület egynyelvű.
 • Az oldalon semmilyen adatot nem találtam arra vonatkozólag, hogy az adatbázist hányan használják, a rendszert szeretnék-e bővíteni, karbantartják-e.

Keresőfunkciók, találatok

 • A kereséshez három űrlap áll rendelkezésünkre: a dallampéldák, a dallamtípusok, és a kották keresője.
 • A dallampéldák keresésekor listából választhatjuk ki a keresett dallam műfaját, előadásmódját, a gyűjtés helyét (vármegye- és településpontossággal), a használt dialektust, és a gyűjtő nevét. Szűkítésként megadhatjuk a gyűjtés időpontját. A hangzó népzenei példákhoz tartozó néhány versszaknyi szövegekben szavakra, kifejezésekre, vagy szórészletekre kereshetünk. A rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, így csak akkor járunk sikerrel, ha tudjuk, hogy sorkezdő helyzetben szerepel-e a keresett szó. Nincs mód ékezetek nélküli keresésre, ami gondot okozhat, mivel a népdalszövegek írásmódja gyakran tükrözi a tájnyelvi alakok kiejtését (1. ábra).
 • Sajnos az adatközlők nevei közötti keresés egyáltalán nem működik.

1. ábra A dallampéldák űrlapja

 • A második űrlap a különböző népdalváltozatokból képzett elvont dallamtípusok keresésére szolgál.
 • Lista alapján választhatjuk ki a dallamok stílusát és a kádencia vagy szótagszám képletét. A súgó szerint ezek a funkciók csak előzetes szűrés után, vagyis a főkadencia és az első sor szótagszámának megadásával használhatók. A gyakorlatban az előbbi nem működik, az utóbbi pedig szükségtelen (2. ábra).
 • Kereshetünk a típusnevek szövegében, de az ékezetek és a nagybetűk itt is korlátozzák a találati listát.

2. ábra A dallamtípusok űrlapja

 • A kottázás lehetősége teszi igazán izgalmassá az adatbázist. Nagy kár, hogy ez a funkció nem működik teljesen. A legnagyobb tudományos lehetőséget kínáló funkció, bár a Súgó említi, hiányzik. Nem áll módunkban beilleszteni a találati lista kottáiból kijelölt részletet a kottakeresőbe. Az oldalon egyáltalán nem találunk Beillesztés feliratú gombot, így dallamhasonlítás csak a hangok egyenkénti bekottázása után lehetséges.
 • A kottabeíró eszköztár segítségével hangsorokat írhatunk be egyszerű egérművelettel, és megkereshetjük, mely dallamtípusokban fordul elő pont ilyen vagy ehhez hasonló motívum. A hasonlóság mértéke százalékosan állítható, kereshetjük a hangsort a népdal megadott számú soraiban, kizárólag ritmus, vagy dallambeli egyezések, esetleg mindkettő figyelembevételével. Megtalálhatjuk a beírt részlet bármilyen hangmagasságba áthelyezett variánsát, de kereshetünk kizárólag a hangok sorrendjére, a hangismétléseket figyelmen kívül hagyva (Motívumkeresés).
 • A hangsorok létrehozásakor különböző ritmusértékű hangjegyeket helyezhetünk el, és beállíthatjuk az előjegyzést, módosító jeleket. Egyetlen kattintással kezdhetünk új kottába, de közben is módosíthatunk a jobb egérgomb használatával.

3. ábra A kottakereső

 • Az űrlapok szűrői együttesen szabják meg a keresési feltételeket, nincs lehetőség külön kezelésükre. Mivel a kiválasztott feltételek egyszerre nem jelennek meg, bonyolult a kombinált keresőkérdés összeállítása. Az alaphelyzet visszaállítására csak az összes űrlap törlésével van mód, nem lehet visszatérni az előző kereséshez, sem tovább szűkíteni. Áttekinthetőbbé válna a rendszer, ha élnének ilyen funkciók, és külön kezelhetnénk a három keresőt (3. ábra).
 • A keresésnél beállíthatjuk, hány találat jelenjen meg, viszont ha ez a szám kevesebb, mint a találatoké, nem tudjuk a teljes listát megtekinteni, nincsenek lapozható oldalak. Ráadásul ez a beállítás utólag nem módosítható, csak a böngésző vissza opciójával.
 • A találati listában betűrendben jelennek meg a dallamok típusnevei, a lista nem rendezhető más szempont alapján. A kiválasztott tételre kattintva a képernyő másik oldalán jelenik meg az elvont dallamtípus adatlapja.
 • Az adatlapon szerepelnek a keresési feltételeknek megfelelő adatok (a dallamtípushoz tartozó típusszám, stílus, szótagszám, kadenciaképlet), és az elvont dallam kottája. A hangsort meghallgathatjuk a számítógép szintetizált hangján egy beépített lejátszó eszközzel, vagy letölthetjük (MIDI formátumban). Az adatlap elmentésére nincs lehetőség (4. ábra).

4. ábra A dallamtípus adatlapja

 • A típusnevek melletti háromszög jelzi, hogy van-e gyűjtésből származó hanganyag az adatbázisban. Erre kattintva a kapcsolódó tételek az anyagok gyűjtési helye és az előadásmód betűrendjében jelennek meg. Adatlapjukon az előadóra, dialektusra, a gyűjtés helyére és idejére vonatkozó adatok mellett gyakran találunk illusztrációként szereplő képeket is: jellegzetes néprajzi tájakról, motívumokról, hangszerekről, népszokásokról. Egy kép több dallamhoz tartozik, de nem tudunk keresni az így kapcsolható dallamokra.
 • Az adatlapon meghallgatható, vagy MP3 formátumban letölthető a népzenei anyagok egy-egy részlete. A 30-60 másodperces felvételeken a dallamtípus egy variánsának első versszakát hallhatjuk. A versszak szövege kereshető szövegként jelenik meg, helyesírási szempontból viszont sokszor következetlen, és a felvételek minősége miatt érthetetlen részek lejegyzésénél nem egységes jelölési rendszerrel dolgoztak.

5. ábra Egy felvétel adatlapja

 • Problémát jelenthet, hogy a gyűjtött hanganya-gok adatlapja nem jeleníthető meg a típuspéldával egy időben. Az adatlapok között nincs közvetlen kapcsolat, a típusba tartozást csak a találati lista jelzi (5. ábra).
 • Az adatlapokon nincs feltüntetve minden adattípus, a találati lista oldalán pedig a keresőkérdés, így nehéz eligazodni a tételek között. Ha vármegye alapján keresünk, nem kapunk információt a tételek műfajáról, csak ha a népzenei példa adatlapjára váltunk.
 • A lista megjelenítésében gyakoriak a hibák: a több sornyi hosszúságú dallamtípusok nevei sokszor csak félig látszanak, és előfordul, hogy a legutolsó tétel mellett hiába kattintunk a háromszögre: semmi nem történik.
 • Nyomtatható verziója nincs sem a találati listának, sem az egyes adatlapoknak.

Tartalom, minőség

 • Az anyagok a Magyar Néprajzi Múzeum és az MTA Zenetudományi Intézetének archívumából, és magángyűjteményekből származnak.
 • Csak régi stílusú népdalok vannak az adatbázisban, így is hihetetlenül széles választékát kapjuk magyar népzenei hagyományainknak.
 • Az összeállítás érinti az öt nagy népzenei dialektusterület mindegyikét, a magyar történelmi vármegyék legnagyobb részét, a hangszeres és énekes zene különböző stílusú és hangvételű műfajait és típusait. A néphagyományok minden területét átölelő zene van jelen az adatbázisban a vidám csúfolódóktól, a lakodalmas dalokon át egészen a sirató dallamokig.
 • A sok szempontú feltárás és rendszerezés, a visszakeresés igen árnyalt, számos módon kombinálható formái hatalmas többletértékkel látták el az önmagában is jelentős anyagot.
 • Az elvont dallamok motívumainak kutatása, bevonása a keresésbe jól használható segítséget jelent a népzene tudományos vizsgálatában.
 • A tartalom bővítésével, más típusú dokumentumok: képek, cikkek, szakirodalom feltárásával, és hanganyagokhoz csatolásával még sokszínűbb honlappá válhatna a Magyar Népzenei Archívum, a felhasználói kör bevonásával pedig igazi fóruma lehetne a népzene kutatóinak és rajongóinak.

Metaadatok, bibliográfiai információk

 • A honlapon hozzáférhetővé tett hanganyagokat bőségesen ellátták kísérő adatokkal. Az adatok formája az adatbázison belül egységes, de nem szabványos. Hasznos lenne egy más néprajzi adatbázisból átvett, vagy saját kidolgozású tezaurusz ezek egységesítéséhez. Gondolhatunk például a Lajtha László Folklórdokumentációs Központ Audiovizuális Archívumának kidolgozott néprajztudományi tezauruszára. Egy ilyen fogalomtár használata kiküszöbölheti a gépelési hibákból, névváltozatokból adódó pontatlanságokat. Az adatbázisban kereshetünk műfajra lista alapján, de az egyes típusok között átfedések vannak: betlehemes kifejezésre 9 találatot kapunk, betlehemezésre viszont csak kettőt, ami a másik keresésre is találat; csárdás keresőkérdésre sem kapjuk meg a friss csárdás műfajjal jelölt dallamot. Figyelmetlenebb felhasználó így nem kapja meg a teljes listát.
 • Más adatszolgáltatókkal való hatékony együttműködés reményében strukturált, szabványos metaadatok használatára lenne szükség. A magyar népzenei és néprajzi témájú adatbázisokban használt adattípusok hasonlóak, hasznos lenne együttműködést kezdeményezni egységes rendszer kidolgozására. Másrészről mintát jelenthetnek más zenei adatbázisok, például a Budapest Music Centeré, amelynek több ezer rekordja már elérhető az NDA-keresőn keresztül. Így más népzenei tárgyú adatbázisok tételeivel lehetne bővíteni a tartalmat, nemcsak hang-, de kép- és videofájlok kapcsolásával; akár a Nemzeti Audiovizuális Archívum népzenei témájú