Pávai István honlapja

A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa

(új verzió)Pávai István – Richter Pál (szerk.)

Programozás: Kemecsei Zsolt

MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006

Recenzió


Recenzió


Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
2008. (55. évfolyam), 1. szám

Kőrös Kata - Somogyi Tamás - Takács Dániel

Adattármustra. Zene

A sorozat egyes számaiban független szakértők értékelik a magyar nyelvű internet könyvtári szempontból fontos tartalomszolgáltatásait megadott szempontok szerint; ez alkalommal a magyar zenével kapcsolatos információforrásokat. A bírálatok a használók számára fontos kezelőfelülettel, keresőrendszerrel, tartalommal és metaadatokkal foglalkoznak. Az értékelések egyrészt segítséget nyújtanak a rendszerek minél eredményesebb használatához, másrészt felhívják a fejlesztők és karbantartók figyelmét a szolgáltatás hiányosságaira, a jövőbeli minőségi javítások érdekében.

MTA Zenetudományi Intézet online adatbázisok

Honlap: http://db.zti.hu/
Fenntartó: MTA Zenetudományi Intézet
Értékelés dátuma: 2007. november 19-20.
Értékelő: Takács Dániel

Általános értékelés

Az MTA Zenetudományi Intézet (ZTI) nyilvánosan elérhető adatbázisainak főoldaláról (http://db.zti. hu/) juthat a látogató többek között a népzenei adatbázisok tartalmához. Az intézet 2004 és 2007 között pályázati úton, szakmailag magas színvonalon készítette el és tette elérhetővé a következő adatbázisokat: 10. ábra.

 • "A kb. 14 000 rekordot tartalmazó Bartók-rend adatállományának internetes publikációja", melyet "eredeti hangzó felvételek, beszkennelt tám-lapok és lejegyzésvariánsok, digitális kottaképek, térképvázlatok" tesznek teljessé.
 • A "Publikált népzenei hangfelvételek" kb. 6000 hangfelvételt tartalmaz a felvétel és a kiadvány részletes adataival.
 • A "Kiadványok eredeti népzenei felvételekkel" címszó alatt 309 népzenei kiadvány adatai érhetőek el.

Ezen kívül még fotó-, valamint táncfilm-adatbázis áll az érdeklődők rendelkezésére, azonban jelen értékelésben csak a fenti népzenei tartalmak szerepelnek.

10. ábra  A Zenetudományi Intézet adatbázisainak főoldala

A hangfelvételek és a kiadványok, valamint a Bartók-rend gyűjtemény ugyanazzal a webes publikálást megvalósító, ingyenes szoftverrel készült, így megjelenésükben szinte egyformák ezeknek a tartalmaknak az aloldalai. Igaz, a Bartók-rend (nagyobb méretű fejlesztésről lévén szó) külön főoldalt is kapott: http://db.zti.hu/br/ címen.

A látogató sajnos már a belépésnél szembesülhet a tartalmak közötti átjárhatóság problémáival. A fenti tartalmak aloldalairól ugyanis nincs csatoló vissza a http://db.zti.hu/ főoldalra. Vagyis, egyfelől nem lehet visszajutni a kiindulási pontra, másfelől a látogatót a honlapok készítői nem vezetik a többi tartalomhoz (11. ábra).

A Bartók-rendnél pedig teljesen érthetetlenül mintha két, különálló oldal is létezne. A http://db.zti.hu/ főoldalról a http://db.zti.hu/br/ oldalra jut a látogató (amelyről szintén nem lehet visszalépni), ugyanakkor létezik egy http://db.zti.hu/bartok/ oldal is (12. ábra), ugyanazon tartalommal. Ez utóbbi oldalt azonban nem lehet elérni sem a ZTI főoldaláról, sem az első Bartók-rend oldalról.

11. ábra A http://db.zti.hu/br nyitóoldala

12. ábra A http://db.zti.hu/bartok nyitóoldala

A népzenei hangfelvételek folyamatos bővülését ígérik a szerkesztők, ám egyik adatbázisról sem lehet megállapítani, hogy az valójában mikor is bővült, változott. A főoldal tetején egy 2005-ből származó látogatottsági statisztika olvasható. Mindezek alapján akár még az a benyomás is születhet a látogatóban, hogy az adatbázisok magukra maradtak. Tartalmát tekintve a legkisebb túlzás nélkül kijelenthető, hogy páratlan kincseket elérhető tévő szolgáltatással találkozhatnak az ér-deklődők, amelyet folyamatosan bővíteni, fejleszteni kellene.

Megfontolandó fejlesztési javaslatok lehetnek a közeljövőre nézve a következők:

 • Tartalmi bővítés, ami alatt a már elérhető tartalmak bővítése, a digitalizálás folytatása és újabb tartalmi kör kialakítása értendő. Ez utóbbira példa az újabb gyűjtemények rendszerezése és publikálása, valamint - kihasználva a meglévő szakmai tudást, tapasztalatot - publikációk, tanulmányok stb. megjelentetése.
 • A tartalmak, adatbázisok közös kereshetőségének megteremtése, a jelenlegi egymástól való elzártság megszüntetése.
 • Több keresőfelület, keresési lehetőség készítése, több nyelven elérhetővé tétele, az akadálymentes verziók kialakítása.
 • A látogatók bevonása a honlap életébe legalább annyira, hogy visszajelzéseket adhassanak a szerkesztőknek, segítve ezzel a munkájukat. Bizonyos mértékig tartalmi kérdésekben is bevonható a közönség, például kérdések feltevésének lehetőségével, gyűjtemény ajánlásának lehetőségével.
 • Minél több együttműködés kiépítése keresőszolgáltatásokkal, hogy minél több és több helyen jelenhessen meg ez az értékes tartalom, és minél több helyről legyen elérhető.
 • Együttműködés kiépíthető akár kiadókkal is, mivel igényes CD-k, DVD-k és könyvek könnyen felkelthetik a látogatók érdeklődését az adatbázisok böngészése közben.

Remélem, hogy a http://db.zti.hu/ még nagyon sokáig mutathatja be a magyar népzenét mindenkinek, és nem válik a világháló egyik elhagyott "szellemoldalává".

Részletes értékelés

Felület, használhatóság, segítség

 • Az MTA Zenetudományi Intézet adatbázisainak felülete egyszerű, mégis igényesnek és barátságosnak mondható. Talán érdemes lenne elgondolkodni a hófehér háttérszín megváltoztatásán egy kellemesebb színre.
 • A betűméretek növelésére sehol sincs lehetőség, és egyáltalán nem készült akadálymentes verzió, ami óriási hiányosságnak tekinthető.
 • A felületek, és maguk az adatbázisok csak magyarul olvashatók, egyetlen világnyelven sem készült verzió. A magyar népzene bemutatásának és megörökítésének nem szabadna csak magyar nyelvűnek lennie. Büszkén kellene közzétenni kincsünket minél több nyelven!
 • A főoldalról elérhető egy érthető használati útmutató, mely az összes adatbázis megtekintését segíti, mivel mindegyik ugyanarra a keretrendszerre épül.
 • A tartalmakkal kapcsolatosan kevés, a publikálásukról, bővülésükről pedig szinte semmi sem olvasható. Abban sem lehet biztos a látogató, hogy a honlap egyáltalán bővül-e még, vagyis érdemes időnként visszatérni.
 • A szerkesztők mintha nem várnák a látogatók visszajelzéseit, észrevételeit, kérdéseit. Nincs nyoma annak, hogy a szerkesztők kapcsolatfelvételre bátorítanák az olvasókat.
 • A Bartók-rend két külön felületet is kapott: a főoldalról elérhető http://db.zti.hu/br/, és a főoldalról nem elérhető http://db.zti.hu/bartok/ aloldal. Az előbbi kis honlapként akár önmagában is megállná a helyét, míg az utóbbi csak egy keresőfelület. Érthetetlen, hogy miért e kettősség, miért e két, egymástól elválasztott oldal ugyanarra a tartalomra.
 • Nemcsak a két Bartók-rend aloldal, hanem a többi aloldal sem átjárható, nincsenek ugrópontok egymásra. Ráadásul, még az adatbázisok főoldalára sem mutatnak csatolók az aloldalakról. Egyfelől kényelmetlen, hogy a böngésző "vissza" gombját kell használni, másfelől azt sugallja, hogy a szerkesztők nem is szeretnék, ha a látogatók az összes tartalmat böngésznék. Nem vezetik a nézőket a tartalmak, adatbázisok között, mintha az adatbázisokat olyan, egymástól teljesen különálló szerkesztőcsapatok készítették volna, akik egymással nem szeretnének együttműködni, de a Zenetudományi Intézet "linkajánlójába" mégis felvette mindegyik aloldalt.

Keresőfunkciók, találatok

 • A népzenei hangfelvételek és a kiadványok tartalma táblázatos formában jelenik meg, egy oldalon tíz, illetve húsz tétel. A táblázat fejlécében egy oszlopnévre kattintva lehet a lista sorrendezését megváltoztatni. Az ötlet nagyon jó, a megvalósítása ügyetlen. A "Kiadványok" táblázatában például a "Megjelenés ideje"-re kattintva lehet megjelenési idő szerint rendezve listázni a találatokat. Ám azok az elemek kerülnek az így rendezett lista elejére, amelyekhez nincs megadva megjelenési idő (46 ilyen tétel van, és a táblázat tíz tételt listáz egy oldalon).
 • A táblázatok egy-egy sorára kattintva jelenik meg a táblázat jobb oldalán az adott rekord összes adata egy kis táblázatban. A megvalósítás itt sem nevezhető jónak. A jobb oldalon ugyanis a kis táblázat mezői nem dinamikusan állnak elő, pontosabban, nem veszik figyelembe a kiválasztott rekord kitöltöttségét. A "Szesztai Népdalkör" című rekordnak például a címén kívül csak a kiadói jelzete ismert, de ez a két metaadat mégis egy kilencsoros táblázatban jelenik meg.
 • A hangfelvételek és a kiadványok adatbázisokhoz egy-egy keresőfelület készült, amely megjelenésében ugyanolyan, természetesen a keresőmezőkben különböznek. A kis- és nagybetűkre a keresőmotor érzéketlen, azonban ékezet nélkül nem működik a keresés egyik adatbázisnál sem.
 • A publikált hangfelvételek keresőfelületén legördülő listából választható ki a megye és a helység. A listák azonban nem segítik a keresőt: Arad vármegye kiválasztása után még mindig az összes helység közül lehet választani. Ugyanígy a műfaj és a részletes műfaj keresőmezők legördülő listái sem dinamikusak (13. ábra).
 • A hangfelvételek keresőfelületének alján szerepel a következő két sor: "A kijelölt dal előfordulásai különféle kiadványokban: Nincs egyetlen rekord sem a táblázatban. A 'Hozzáadás' gombbal hozhat létre újat." A 'Hozzáadás' gombot még nem sikerült megtalálni az oldalon.

     [A továbbiakban az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívumának egyéb online-adatbázisait ismerteti a recenzens.]