Pávai István honlapja

Régi magyar népdaltípusok

CD-ROM multimédiás adatbázissal (2292 dallamtípus-kotta,
1831 archív népzene hangfelvétel, 228 archív fotó)

Főszerkesztő: Pávai István

Szerkesztő: Richter Pál és Sebő Ferenc

KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum

 

Budapest, 1999

Sajtóvisszhang - Recenzió


Prezentáció

Az informatika és a kultúra találkozása
avagy
hogyan került Kodály és a népdalok az internetre

 

Surján László, Treer Zoltán

KFKI ISYS Informatikai Kft.

 

Pávai István

MTA Zenetudományi Intézet

 

Juhász Zoltán

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság VII. Országos Kongresszusa

Eger, 2000. június 21–23. (Juhász Zoltánnal, Surján Lászlóval és Treer Zoltánnal közösen)

Vö.: Együtt az információs társadalomban.

A VII. Országos Neumann Kongresszus előadásai. Eger, 2000. június 21–23.

Budapest, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság NJSZT 2000-06 jelzetű CD-ROM

 

     Az Internet már évek óta egyre többünk számára a mindennapi életünk részévé vált. A rengetek izgalmas és érdekes téma között, könnyen találhatunk fölösleges, ízléstelen vagy éppen romboló gyűjteményt. Úgy gondoljuk, hogy mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy növeljük a kultúra és az informatika találkozásából születő alkotások arányát. E gondolat jegyében készítettük el a “Régi magyar népdaltípusok” című multimédia CD-t és WEB oldalt.

     Elődeink is a kor legmodernebb eszközeivel dolgoztak: 1896-ban Vikár Béla Európában elsõként használta a fonográfot népzenei gyûjtésre. Nyomában Bartók Béla, Kodály Zoltán és követőik több mint 4.500 viaszhengernyi népzenei anyagot rögzítettek még a század elején, amikor a népi kultúra hagyományos formája még virágkorát élte. A gyűjtés a teljes magyar nyelvterületet átfogta. A két világháború között a kor legjobb technikai színvonalán, gramofon-felvételeken készült el az ún. Pátria-sorozat. Késõbb a Magyar Tudományos Akadémia keretében nagyszabású dallamrendezési és összkiadási munka kezdõdött, ennek keretében egy világszinten is páratlan Népzenei Típusrend alakult ki, amely a régi magyar népdalokat foglalja több mint 2300 típusba.

     Gyűjteményünkben ezeket a típusokat szeretnénk bemutatni, amely nem egy konkrét dallamváltozat, hanem a változatok sokaságából levonható “tipikus” forma. Amely a számítógép szintetizált hangján (MIDI) meg is szólaltatható, vagy a kottaképe megtekinthető. A típuskottákhoz több mint 1800 valódi hangfelvételt (MP3) válogattunk az elmúlt 100 év népzenegyűjtésébõl, a recsegő fonográfos hangzástól az utóbbi években elterjedt digitális (DAT) sztereó felvételekig. Válogatásunk érinti az öt nagy népzenei dialektus terület mindegyikét, az énekes és hangszeres elõadásmódot, a népélet minden területét érintõ zene változó hangulatait, a keservesek, balladák komorabb világától, a népi tánczenén és lakodalmi muzsikán keresztül, a pajzán szövegû, vidám hangvételű pásztordalokig.

     A dallampéldák adatközlői és gyűjtési adatai nemcsak a felvételek elhangzásakor jelennek meg, hanem visszakereshetőek, sőt a dalok szövegeiből is nyújtunk néhány versszaknyi ízelítőt. Természetesen nemcsak a hangzó dallampéldák adatait, hanem a típusokat is kerestethetjük a programmal, néhány fontos zenei jellemző alapján (zenei stílus, szótagszám, sorzáró hang). Sőt arra is van lehetõségünk, hogy egy-egy népdalsort vagy kisebb zenei motívumot egyszerű egérművelettel lekottázzunk, s annak a típuskottákban való előfordulását megtaláljuk. Ezt az új lehetõséget a világon egyedülálló módon, idõvetemítéses módszer segítségével valósítottuk meg, amely lehetőséget nyújt arra, hogy egymástól eltérő hosszúságú, más-más ritmusú dallamsorok rokonsági fokát is meghatározzuk.

     Összeállításunkkal az egyszerű népdalkedvelők, a népdalénekesek, hangszeres népzenészek, énektanárok ismereteinek bővítéséhez kívánunk segítséget nyújtani, ugyanakkor úgy véljük, hogy a népzene iránt tudományos tájékozódás igényével érdeklődők számára is izgalmas kísérleteket jelentenek majd a gazdag és változatos dallam összehasonlítási lehetõségek.

     A keresési lehetőségeket és a megjelenítést tisztán Java technológia segítségével valósítottuk meg, amely lehetővé teszi, hogy akár Interneten keresztül, akár önálló CD-s alkalmazásként is elérhető legyen. A kották megjelenítéséhez definiáltunk egy általános kotta leíró nyelvet (VNF: Visual Notation Format), amely alkalmas a zenei keresésekre és a kotta megjelenítésére.