Pávai István honlapja

Lajtha László, a zenefolklorista

Egy kiállítás képei és dokumentumai

Szerkesztette: Pávai István

Hagyományok Háza, Budapest, 2009 (96 oldal)

Megrendelés


Tartalom

 • Előszó
 • „Folklorista mesterség”
 • Székely népdalok
 • Csángó népzene
 • Tekerő
 • Tánckutatás
 • Pátria-felvételek
 • Széki gyűjtés
 • Lajtha-csoport, dunántúli gyűjtés
 • Városi és falusi cigányzenekarok
 • Gyűjtési módok
 • Lejegyzés
 • Archiválás, nemzeti hangtár, nemzetközi kapcsolatok
 • Kelet és nyugat között
 • Zeneszociológia, népzene-biológia, antropomuzikológia
 • Folklorizmus
 • „Folklore imaginaire”
 • Az élő népzene
  • Jegyzetek
  • Rövidítés- és forrásjegyzék