Pávai István honlapja

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben


(2.) kiadás: Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. (236 oldal)

 

 

 

(1.) kiadás: Budapest, Hagyományok Háza, 2005. (236 oldal)

 

 

FülszövegTartalom - Képek - Recenziók - Könyvbemutató

 

Megrendelhető itt - Megvásárolható: Mester Porta bolt hétköznap 10-18 óráig, Budapest, Corvin tér 7. Tel.: +36-1-2023859.


Hivatkozások

2012
  • Pálóczy, Krisztina: "Egzotikus" hangszerek és zene Magyarországon : magyar kutatók a Kárpát-medencén túl. "Exotic" instruments and music in Hungary : Hungarian researchers beyond the Carpathian Basin. ISBN:978-951-39-4670-8, University of Jyväskylä, 2012: (1) 241; (2) 241.
2011
  • Domokos Mária (szerk.): A Magyar Népzene Tára XI. Népdaltípusok 6. Budapest, Balassi Kiadó, 2011: 16.
  • Magyar Zoltán: Magyar folklorisztikai kutatások az ezredfordulón. In: Magyar Néprajz I.1. Táj, nép történelem. Főszerk. Paládi-Kovács Attila, szerk. Flórián Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.  200−210: 209.
  • Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Mérték Kiadó, Budapest, 2011: 412.

2010

  • Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973−2010. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2010: 143, 245, 344.
2007
  • Tánczos Vilmos: A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, 2007. II. 311−338. (1.): 127. lábjegyzet.