Pávai István honlapja

Bartók Béla élete – levelei tükrében


Bartók Béla levelei, szerk. Demény János (Budapest: Zeneműkiadó, 1976)

Bartók Béla családi levelei, szerk. ifj. Bartók Béla és Gombocz Adrienne (Budapest: Zeneműkiadó, 1981)

ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája (Budapest: Zeneműkiadó, 1981; 2. kiad.: Budapest: Helikon, 2006)

összegyűjtött digitális kiadása


Szerkesztette

PÁVAI ISTVÁN
MTA Zenetudományi Intézet
Népzenei Archívum

VIKÁRIUS LÁSZLÓ

MTA Zenetudományi Intézet
Bartók Archívum


Szövegelőkészítés

PINTÉR CSILLA MÁRIA, SCHMIDT ZSUZSANNA

MTA Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum


NAGY KRISZTINA
Hagyományok Háza


Digitalizálás

CZIFRÁNÉ KREISZ MÁRIA


Grafika

KASZTA MÓNIKA


Programozás

PRIM ANDRÁS

jacsa.NET Informatikai Fejlesztő Bt.


Felelős szerkesztő

SEBŐ FERENC

Hagyományok Háza

A CD-ROM

az MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZETBEN és a HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN

készült


BUDAPEST
2007


A CD-ROM mesterpéldányának elkészítését az

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

támogatta