Pávai István honlapja

Az erdélyi magyar népi tánczene

(485 oldal)

1. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012           

2. Kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, 2013      

Megrendelés - Recenziók

                          


Tartalom

BEVEZETÉS

 • A témaválasztásról
 • Az erdélyi magyar népi tánczene kutatottsága
 • A kötet tartalmi és formai felépítéséről

A TÉMA ÉRTELMEZÉSE

 • A népi tánczene fogalma
 • Időkorlátok a hagyományőrzés és polgárosulás viszonylatában
 • A kutatott terület interetnikus jellege

A DOKUMENTÁLÁS TECHNIKAI KÉRDÉSEI

 • Kézi adatrögzítés
  • Irodalmi adatok
  • Ikonográfiai adatok
  • Néprajzi feljegyzések
  • Helyszíni zenei lejegyzés
 • Gépi adatrögzítés
  • Fényképezés
  • Hangrögzítés
  • Mozgókép-felvétel, komplex dokumentálás

STÁTUS, SZEREP, ETNIKUM

 • A hivatásos zenész státus
 • Táncos és zenész kapcsolata
  • A táncot kiszolgáló zenész
  • Éneklés és táncszók kiáltása tánc közben
  • Különleges elvárások a zenés-táncos kapcsolatban
  • A táncdallam „tulajdonjoga”
 • Gyűjtő és zenész kapcsolata
 • Interetnikus vonatkozások
  • Etnikum és etnikumváltás
  • A tánczenei repertoár etnikai kötődésének változásai
  • Népnevekből képzett táncnevek
  • Egy interetnikus táncrend
  • Interetnikus változások a nemzeti és regionális tudatban

TÁNCKÍSÉRŐ HANGSZEREK

 • Idiofon hangszerek
  • Alkalmi ritmuskeltő eszközök
  • Doromb
   Membranofon hangszerek
   Dob
 • Chordofon hangszerek
  • Citera
  • Cimbalom
  • Koboz
  • Hegedű
  • Kontra
  • Bőgő
  • Ütőgardon
 • Aerofon hangszerek
  • Furulya
  • Duda
  • Töröksíp, tárogató
  • Klarinét
  • Harmonika

TÁNCZENEI KÍSÉRETTÍPUSOK

 • Önálló ritmuskíséret
 • Puszta dallamkíséret
  • Tánckísérő ének
  • Tánckíséret dallamhangszerekkel
   • Tánckíséret fúvóshangszerekkel
   • Tánckíséret dallamjátszó vonóshangszerekkel
   • Tánckíséret többféle dallamhangszerrel
 • Komplex kíséret
  • Vokális komplex kíséret
  • Komplex kíséret egyetlen hangszerrel
   • Doromb
   • Duda
   • Citera
  • Dallamhangszer párosítása komplex kísérőhangszerrel
   • Hegedű–duda
   • Fúvóshangszer–duda
   • Több dallamhangszer társítása komplex kísérőhangszerrel
  • Dallamhangszer párosítása ritmuskeltő hangszerrel
   • Ének ritmuskísérettel
   • Alkalmilag társított dallam- és ütőhangszerek
   • A síp–dob típusú kettős változatai
   • A hegedű–ütőgardon kettős és alkalmi bővülései
  • Pengetőkíséretes együttesek (hegedű–koboz, furulya–koboz)
  • Vonósokra alapozott népzeneegyüttesek
   • Hegedű–cimbalom–bőgő
   • Hegedű–kéthúros kontra–bőgő
   • Hegedű–kéthúros kontra–cimbalom–bőgő
   • Hegedű–háromhúros kontra–bőgő
   • Hegedű–háromhúros kontra–cimbalom–bőgő
  • A kísérettípusok megválasztását befolyásoló tényezők

A TÁNCOK RITMUSKÍSÉRETE

 • Kontraritmus
  • Lassú dűvő
   • Sánta lassú dűvő
   • Egyenletes lassú dűvő
  • Gyorsdűvő
   • Ritka legényes táncok kísérete gyorsdűvővel
   • Gyors legényes táncok kísérete gyorsdűvővel
   • Párostáncok kísérete gyorsdűvővel
  • Esztam
 • Dallamritmus
  • Motívumismétlő ritmus
  • Kanásztánc ritmus
  • Dudaritmus
  • Szinkópás ritmus
  • Pontozott ritmus
  • Proporció

A TÁNCKÍSÉRET DALLAMI VONATKOZÁSAI

 • A tánckísérő dallamok hangszeres jellege
 • A tánchoz kapcsolódó dallamok száma és sorrendje
 • Tánc- és dallamszakaszok összefüggései
 • Közjátékok

SZEMPONTOK A NÉPI TÖBBSZÓLAMÚSÁG VIZSGÁLATÁHOZ

 • A zenei anyag hitelessége
  • A hitelességet befolyásoló adatközlési tényezők
   • Az adatközlő hitelessége
   • A zenekar összeforrottsága
   • A kísérőhangszerek viszonylagos függetlensége
  • A hitelességre ható gyűjtési tényezők
   • A gyűjtő–adatközlő kommunikáció problémái
   • Gyűjtő és adatközlő hatása egymásra
   • A gyűjtés körülményei
 • A harmonizálási elvek azonosításának fontossága
  • Burdonkíséret
  • Dallamkövető többszólamúság
   • Dallamhangszerek heterofóniája
   • Dallamhangszer–kísérőhangszer heterofóniája
   • Dúrakkord-mixtúrás kíséret
  • Funkciós harmonizálás
  • A harmonizálási elvek keveredése
 • A hangszerek és a játékmód technikai korlátai
 • A prímás és a kísérőhangszeresek metakommunikációja
 • A ritmuskíséret és a tempó hatása a harmóniára
 • A dallami jelleg harmóniai következményei

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPI TÁNCZENE VIZSGÁLATÁNAK TANULSÁGAI

A MAGYAR NÉPI TÁNCZENE TÁJI TAGOLÓDÁSA ERDÉLYBEN

KUTATÓPONTOK

IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK

CONCLUZII PRIVIND CERCETAREA MUZICII JOCURILOR POPULARE MAGHIARE DIN TRANSILVANIA

CONCLUSIONS OF THE RESEARCH ON TRANSYLVANIAN HUNGARIAN FOLK DANCE MUSIC

CUPRINS

CONTENTS