Pávai István honlapja

2016

 

Pávai István

A Sóvidék népzenéje The Folk Music of Sóvidék

Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016

A DVD-ROM-on: 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel (fonográftól a digitális technikáig), 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip (némafilmtől a digitális technikáig), 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal, sokszempontú polihierarchikus, multimédiás adatbázis.

Megrendelés

 


 

Kapcsolódásaim a Sóvidék népzenéjéhez
My Relationship to the Music of Sóvidék

 

A kiadvány összeállításának szempontjai
Selection Criteria

 

A Sóvidék népzenéjének gyűjtése
The Study and Collection of Folk Music in Sóvidék

 

A Székelyföld népzenei szempontú táji tagolódása
An Ethnomusicological Map of Székelyföld
     Csíkszék – Háromszék – Marosszék – Udvarhelyszék

 

A Sóvidék mint néprajzi kistáj
Sóvidék As an Ethnographic Microregion

 

Éneklés, rigmus, mondóka
Verses and Rhymes

 

A hangszeres zene és a tánc alkalmai
Instrumental Music and Its Uses

 

     Zajkeltés, jeladás, játékhangszerek
     Noise-Makers, Locating and Signalling, and Toys

 

     Kisebb tánc- és zenélési alkalmak és hangszereik
     Instruments Used for Minor Events


     További táncalkalmak
     Other Occasions for Dance

 

Hangszeregyüttesek

Ensembles

 

     Alkalmi hangszertársulások
     Ad hoc ensembles

 

     Hagyományos hangszeregyüttesek
     Traditional Ensembles

 

     A hagyományos zenekar bővülései
     Expanded Traditional Ensembles

 

     A hagyományos zenélési módok megszűnése
     The Disappearance of Traditional Musical Forms

 

     Városi cigányzenekarok, polgári hatások
     Urban Romani Musicians and the Bourgeois Influence

 

Tánckészlet
The Dance Repertoire

 

A zene a naptári év szokásaiban

Music in Customs Associated with the Calander Year

 

Jegyzetek
Notes

 

Irodalom
Bibliography

 

Helységnévmutató
Index of Place Names

 

Fényképek
Photos