Pávai István honlapja

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje

1. kiadás: Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993 (430 oldal)

 


 

2. kiadás: Budapest,  Planétás, 1998 (430 oldal)

 

 

 

Hivatkozások - Recenzió

 


Tartalom

CONTENTS

BEVEZETÉS

TÁNCKÍSÉRŐ HANGSZEREK

 • Furulya
 • Duda
 • Töröksíp
 • Tárogató
 • Klarinét
 • Koboz
 • Citera
 • Cimbalom
 • Hegedű
 • Kontra
 • Bőgő, gardon
 • Dob
 • Doromb
 • Harmonika

TÁNCZENEI KÍSÉRETTÍPUSOK

 • ÖNÁLLÓ RITMUSKÍSÉRET
 • PUSZTA DALLAMKÍSÉRET
  • Tánckísérő ének
  • Tánckíséret dallamhangszerekkel
   • Tánckíséret pengetőhangszerekkel
   • Tánckíséret fúvóshangszerekkel
   • Tánckíséret vonóshangszerekkel
   • Tánckíséret többféle dallamhangszerrel
 • KOMPLEX KÍSÉRET
  • Vokális komplex kíséret
  • Komplex kíséret egyetlen hangszerrel
  • Komplex kíséretet nyújtó hangszer párosítása dallamhangszerrel vagy énekhanggal
   • Tánckíséret dudával és vonóshangszerrel
   • Tánckíséret dudával és fúvóshangszerrel
   • Komplex kíséretre alkalmas hangszer társítása többféle dallamhangszerrel
  • Tánckíséret énekelt vagy hangszeres dallammal és ritmuskeltő hangszerrel
   • Ének ritmuskísérettel
   • Alkalmilag társított dallam- és ütőhangszerek
   • Állandósult összetételű ütőkíséretes együttesek
  • Komplex kíséret biztosítására szakosodott együttesek
   • Pengetőhangszer ritmuskíséretére alapozott együttesek
   • Vonósokra alapozott népzeneegyüttesek
 • A TÁNCZENEI KÍSÉRETTÍPUSOKMEGVÁLASZTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A TÁNCOK RITMUSKÍSÉRETE

 • KONTRARITMUS
  • Dűvő
   • Lassú dűvő
    • Sánta lassú dűvő
    • Egyenletes lassú dűvő
  • Gyorsdűvő
   • Esztam
 • DALLAMRITMUS
  • Motívumismétlő ritmus
  • Kanásztánc ritmus
  • Dudaritmus
  • Szinkópás ritmus
  • Pontozott ritmus
  • Proporció

NÉPI TÁNCDALLAMOK

 • UGOR RÉTEG
  • A 2 és 1 kadenciák váltakozására épülő dallamok
  • Az 5 4 2 1-gyel rokon kadenciájú dallamok
  • 2-es záróhangú dallamok
 • TÖRÖK–MONGOL PENTATON RÉTEG
  • Dó-ré-mi gerincű dallamok
  • Oktávról ereszkedő dallamok
   • Kötetlenül ereszkedő dallamok
   • Dudanóták és velük rokon dallamok
   • Kvintváltó ötfokú dallamok
   • Azonos első két sorú dallamok
 • NEM ÖTFOKÚ EGYÉB DALLAMOK
  • Motívumismétlő dallamok
  • Pentachord dallamok
  • Hexachord dallamok
  • Dúrkvintváltó dallamok
  • Hétfokú ereszkedő dallamok
  • Szaffikus strófájú dallamok
  • Középről induló boltíves dallamok
  • Alacsonyról induló boltíves dallamok
  • Bonyolultabb szerkezetű dallamok
 • KÖZJÁTÉKOK

A NÉPI TÁNCZENE ELŐADÓI ÉS KÖZÖNSÉGE

 • Hivatásos népzenészek falun és városon
 • Gyűjtő és zenész kapcsolata
 • A táncdallam "tulajdonjoga"
 • A tánc és kísérődallamai
 • A táncos és a zenész kapcsolata
 • Tánc- és dallamszakaszok összefüggései

IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK

TÁNCZENEI PÉLDATÁR

 • ZENEI ADATOK
 • A TÁNCDALOK SZÖVEGEI
 • GYŰJTÉSI ADATOK ÉS JEGYZETEK A PÉLDATÁR ANYAGÁHOZ

HELYSÉGNÉVMUTATÓ

THE FOLK-DANCE MUSIC OF THE HUNGARIANS LIVING IN TRANSYLVANIA AND MOLDAVIA (ENGLISH SUMMARY)