Pávai István honlapja

Népzene archiválás és katalogizálás budapesti közintézményekben 1990 után

A Népzenei hagyomány továbbélése a III. évezred hajnalán c. konferencia

Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15.

Előadás szövegeArchiválási rendszerterv


A folklór gépi archíválása témakör válogatott bibliográfiája

 • Aschinger, Erhard: Report on measurements of magnetic stray fields in sound archives / Erhard Aschinger. - [Wien]: [Phonogrammmarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften], 1980
 • Csapó Károly: A mikroszámítógép alkalmazásának előnyei a zenetudományban. Zenetudományi Dolgozatok 1985. 187-194. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1985
 • Csapó Károly: A számítógépes zenei dokumentáció és a dallamkódolás. Zenetudományi Dolgozatok 1986. 103-107. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1986
 • Fügedi János: A népánc számítógépes elemzésének lehetősége. Zenetudományi Dolgozatok 1988. 277-283. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1988
 • Fügedi János: Tánc és számítógép. Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989. 183-194. A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata, Budapest, 1989
 • Fügedi János: Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel. Tánctudományi Tanulmányok 1994-1995. 173-197. A Magyar Táncművészek Szövetsége, Budapest, 1995
 • Hauser Fritz: Ein Apparat zur Kopierung phonographischer Schrift von Edison-Walzen auf die Platten des Archivphonographen / von Fritz Hauser. - Wien: Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1906
 • Hauser Fritz: Über einige Verbesserungen am Archivphonographen. Wien: Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1903
 • Járdányi Pál: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében. In: Járdányi Pál összegyűjtött írásai. Közreadja Berlász Melinda. Budapest, 2000. 70-73.
 • Kaposi Edit: 1969. Gondolatok a magyar táncművészeti archívumról. Táncművészeti Értesítő  1969. 39-45. Magyar Táncművészek Szövetsége, Budapest
 • Kapronyi Teréz: A Kodály archívum szerkezete és funkciói. Magyar Zene XXXII. 2. Budapest, 1991
 • K. Tóth László (riporter): Archiválás és Fehér Folt program a Hagyományok Házában. Beszélgetés Pávai Istvánnal, a Lajtha László Hagyományőrző Műhely vezetőjével. Folkmagazin, 2002/4. 36-38.
 • Németh István: A Zenetudományi Intézet Népzenei Hangarchívuma. Zenetudományi Dolgozatok 1997-1998. 231-233. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1998
 • Néprajzi filmkatalógus = Ethnographic film catalogue / szerk. Csorba Judit [et al.] ; [bev. Tari János]. - Budapest: Néprajzi Filmstúdió, 1995
 • Pálfy Gyula: A különböző filmtípusok és a video alkalmazásának előnyei és hátrányai az archivális célú mozgóképrögzítésnél. Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. 269-272. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest
 • Pálfy Gyula: Az MTA Zenetudományi Intézete Filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés kérdései. Zenetudományi Dolgozatok 1997-1998. 235-240. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1998
 • Pávai István: A néprajzi adatbázis-építés akadályai. Néprajzi Hírek, 1996/1-4. 86-89.
 • Pávai István: A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában. Néprajzi Értesítő. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1997. 109-126.
 • Pávai István: Szempontok egy néptánczenei rend kialakításához. Zenetudományi Dolgozatok 1997-1998. 223-230. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997
 • Pávai István: Népzenei Gyűjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerkesztő: Fejős Zoltán. Néprajzi Múzeum. Budapest, 2000. 814-851.
 • Pávai István: Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta - Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 186-194.
 • Pávai István - Richter Pál - Sebő Ferenc: Régi magyar népdaltípusok. CD-ROM. KFKI-ISYS - MTA Zenetudományi Intézete - Néprajzi Múzeum. Budapest, 1999.
  Internetes változat: http://www.nepzene.kfki.com/help/index.html
 • Petermann, Kurt: Az NDK táncarchívumának felépítése és munkamódszere. Tánctudományi Tanulmányok 1975. 177-190. A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata, Budapest, 1975
 • Pintér István:. Számítógépes hangmikroszkópia. A hangmikroszkóoia számítógépes eszközei címmel elhangzott a Kodály ülésszakon, 1989. december 18-án. Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. 273-309. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1992
 • Pintér István: Számítógépes hangmikroszkópia. Zenetudományi Dolgozatok 1992-1994. 243-258. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1994
 • Pintér István: A hangmikroszkópia alkalmazása a lejegyzésben. Zenetudományi Dolgozatok 1995-1996. 369-382. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997
 • Pintér István: A hangmikroszkópia története a 20. században. Zenetudományi Dolgozatok 1999. 193-208. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1999
 • Pintér István: The Computer as the Newest Tool of Sound Microscopy. Perspektiven der Musikethnologie. Dokumentationstechniken und interkulturelle Beziehungen. Beiträge des Internationalen Symposiums in Budapest (22-26. April 1990). München, 1994
 • Prószéky Gábor: Szempontok a magyar népzenei anyag számítógépes feldolgozásához. Zenetudományi Dolgozatok 1983. 133-148. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1983
 • Prószéky Gábor: Mesterséges intelligencia és zenei nyelvtanok. Zenetudományi Dolgozatok 1985. 195-216. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1985
 • Rudasné Bajcsay Márta: Népdalszövegek számítógépes vizsgálata. Zenetudományi Dolgozatok 1987. 227-237. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1987
 • Sebő Ferenc: Az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Gyűjteményének áttekintő katalógusa. Beszámoló az NK (Népzenei Katalógus) programról. Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. 241-248. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, Budapest, 1992
 • Sebő Ferenc: Népzene és számítógép. Egy új írásbeliség filológiai problémái. Zenetudományi tanulmányok Kroó György tiszteletére. 254-274. Budapest, 1996
 • Sebő Ferenc (szerkesztő): Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. CD-ROM 1-3. Nyersanyag előkészítés [hangfelvételek és kottás támlapok]: Pálóczy Krisztina és Pávai István. Budapest, Fonó Records, 2001. FA-500-3
 • Suchoff, Benjamin: A komputer és a Bartók-kutatás Amerikában. Magyar zenetörténeti tanulmányok. Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére. Budapest, 1973
 • Sztanó Pál: A dallammérésről . Zenetudományi Dolgozatok 1979. 277-282. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete. Budapest, 1979
 • Tari János:  Néprajzi filmezés Magyarországon.Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002