Pávai István honlapja

Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje
Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette Pávai István
Budapest, Néprajzi Múzeum, 1998. (191 oldal)
Tartalom - CD-melléklet - Megrendelés, megvásárlás

  


Hivatkozások

2011

 • Domokos Mária (szerk.): A Magyar Népzene Tára XI. Népdaltípusok 6. Budapest, Balassi Kiadó, 2011: 1010.
 • Magyar Zoltán: Magyar folklorisztikai kutatások az ezredfordulón. In: Magyar Néprajz I.1. Táj, nép történelem. Főszerk. Paládi-Kovács Attila, szerk. Flórián Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 200−210: 209.
 • Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Mérték Kiadó, Budapest, 2011: 403.
 • Paksa Katalin (szerk.): A Magyar Népzene Tára XII. Népdaltípusok 7. Budapest, Balassi Kiadó, 2011: 17, 44, 972, 1170.

2010

 • Olosz Katalin: Újabb adatok a meggyilkolt csendőr (Butyka Imre) balladájához. Acta Siculica, 2010. 623−649: 630, 647.

2009

 • Almási István: Bajka Sándor balladája. In: Almási István: A népzene jegyében. Válogatott írások. Kolozsvár, Az Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadója. 2009. 255–268: 264.
 • Almási István: Időbeli és táji eltérések az új stílusú népdalok erdélyi térhódítása során. In: Almási István: A népzene jegyében. Válogatott írások. Kolozsvár, Az Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadója. 2009. 269–274: 274.

2006

 • Szalma Annamária – Albert S. Szilárd: Ötvös Makó Károly – egy aranyosszéki prímás.  In: Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Szerkesztette Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt. Kriterion, Kolozsvár, 2006. 205–218: 206 (6, 8–9. lábjegyzet).
 • Könczei Csongor: Az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról. In: Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Szerkesztette Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt. Kriterion, Kolozsvár, 2006. 200–204: 200 (3. lábjegyzet).

2005

 • Könczei Csongor: Az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról. Művelődés 2005/10. 13–16: 16.

2004

 • Keszeg Vilmos: A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Az Idő rostájában III. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerkesztette Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona. A szerkesztők munkatársai: Landgraf Ildikó, Mikos Éva. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 295–324: 318.

2002 

 • Keszeg Vilmos: Textes epiques dans la tradition transsylvaine (Roumanie). Acta Ethnographica Hungarica. 2002/1–2.175–188: 5. lábjegyzet